telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

Obec Citonice | Úřední deska

 
 
com_urednideska
Pozvánky na ZO
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - rok 2024 Vyvěšeno:15.12.2023 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Střednědobý výhled na období 2025-2027 Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 31.12.2025 Dokument:
 
Oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení záměru výpůjčky nemovitosti Vyvěšeno:28.11.2023 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Vodovody a kanalizace Znojemsko Návrh rozpočtu na rok 2024 Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Znojemsko Oznámení o zveřejněných dokumentech Vyvěšeno:16.10.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK - Oznámení o zveřejněných dokumentech Vyvěšeno:24.7.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Oznámení o zveřejněných dokumentech Vyvěšeno:11.7.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Poplatky v roce 2023
Vyvěšeno:8.3.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
Název dokumentu: Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků Vyvěšeno:27.2.2023 Sejmuto: 2.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Citonice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforamcí,  ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno:26.1.2023 Sejmuto: 31.1.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH Vyvěšeno:19.1.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
 
Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 12/2023 Vyvěšeno:6.11.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 11/2023 Vyvěšeno:9.10.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 10/2023 Vyvěšeno:8.9.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 9/2023 Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 8/2023 Vyvěšeno:14.7.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č 7/2023 Vyvěšeno:5.6.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 6/2023 Vyvěšeno:11.5.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 5/2023 Vyvěšeno:17.4.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 4/2023 Vyvěšeno:30.3.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 3/2023 Vyvěšeno:14.3.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2023 Vyvěšeno:6.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2023 Vyvěšeno:6.1.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument:
Název dokumentu: Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Vyvěšeno:13.12.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument:
 
Závěrečný účet
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Závěrečný účet obce Citonice za rok 2022 Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
 
Vyhlášky obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Citonice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:5.10.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Citonice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2024 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Citonice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství Vyvěšeno:11.11.2021 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Vyhláška obce č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2019 Pasport dopravního značení a místních komunikací v obci Citonice - silniční správní úřad - zařazení pozemních komunikací Vyvěšeno:19.3.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Nařízení Obce Citonice č. 1/2015 Tržní řád obce Citonice Vyvěšeno:17.9.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Spisový a skartační řád - směrnice č. 23 Vyvěšeno:27.7.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Vyvěšeno:21.12.2012 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stanovením pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, opatření proti rušení klidu, zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního prostředí a zeleně v obci Citonice Vyvěšeno:12.9.2012 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Citonice č. 9/2004 Požární řád obce Citonice Vyvěšeno:25.2.2004 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: VPS smlouva o poskytnutí dotace - Fara Citonice Vyvěšeno:27.3.2023 Sejmuto: 31.12.2026 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného zastupitelstva obce Citonice z 8. zasedání konaném dne 9.11.2023
Vyvěšeno:13.11.2023 Sejmuto: 30.11.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Řád veřejného pohřebiště obce Citonice
Vyvěšeno:10.11.2023 Sejmuto: 25.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006
Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: 25.11.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy JmK - likvidace bobřích sídel
Vyvěšeno:2.11.2023 Sejmuto: 20.11.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 8. zasedání ZO Citonice 9.11.2023
Vyvěšeno:30.10.2023 Sejmuto: 14.11.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Citonice na rok 2024
Vyvěšeno:16.10.2023 Sejmuto: 9.11.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Vyvěšeno:5.10.2023 Sejmuto: 23.10.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
Vyvěšeno:5.10.2023 Sejmuto: 23.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 15.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - čj. 1/2023 - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou
Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: 12.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu na silnici III/40829, III/40830, III/40826 a II/408 v k.ú. Bezkov, Citonice, Lukov nad Dyjí a Milíčovice
Vyvěšeno:21.9.2023 Sejmuto: 9.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Usnesení ZO č. 7 ze dne 14.9.2023
Vyvěšeno:18.9.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Usnesení o stanovení lhůty
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Usnesení o stanovení lhůty, Oznámení Zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Smlouva o dílo - oprava cesty na Cínovou horu
Vyvěšeno:23.5.2023 Sejmuto: 30.9.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 14.9.2023
Vyvěšeno:5.9.2023 Sejmuto: 14.9.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:17.8.2023 Sejmuto: 4.9.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JmK číslo 1-2023
Vyvěšeno:12.7.2023 Sejmuto: 31.8.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Sdělení Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého dle Opatření obecné povahy Ministerstva ŽP č.j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349
Vyvěšeno:14.8.2023 Sejmuto: 30.8.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy na PK
Vyvěšeno:27.7.2023 Sejmuto: 11.8.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 6. zasedání dne 29.6.2023
Vyvěšeno:3.7.2023 Sejmuto: 20.7.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Oznámení záměru nájmu
Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: 17.7.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Oznámení záměru pachtu
Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: 17.7.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Rozpočet obce 2023
Vyvěšeno:24.11.2022 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Závěrečný účet obce Citonice za rok 2021, přílohy
Vyvěšeno:4.4.2022 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
VaK Znojemsko Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 29.6.2023
Vyvěšeno:19.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje p.č. 1257/4 o výměře 20 m2
Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:30.5.2023 Sejmuto: 16.6.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu (pozemky AGRO Jevišovice)
Vyvěšeno:23.5.2023 Sejmuto: 7.6.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 5. zasedání dne 11.5.2023
Vyvěšeno:15.5.2023 Sejmuto: 2.6.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro JmK daň z nemovitých věcí na rok 2023
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 31.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Citonice za rok 2022
Vyvěšeno:23.3.2023 Sejmuto: 12.5.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
Oznámení záměru o opravě chyby v katastru nemovitosti
Vyvěšeno:6.4.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Oznámení záměru uzavřít dohodu
Vyvěšeno:24.4.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 11.5.2023
Vyvěšeno:2.5.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Citonice za rok 2022
Vyvěšeno:23.3.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Vyvěšeno:30.3.2022 Sejmuto: 10.5.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/38
Vyvěšeno:30.3.2023 Sejmuto: 17.4.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 4. zasedání ze dne 16.3.2023
Vyvěšeno:16.3.2023 Sejmuto: 5.4.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 10-2022
Vyvěšeno:18.10.2022 Sejmuto: 31.3.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. zasedání ZO Citonice 16.3.2023
Vyvěšeno:6.3.2023 Sejmuto: 22.3.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 3. zasedání ze dne 26.1.2023
Vyvěšeno:30.1.2023 Sejmuto: 19.2.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 26.1.2023
Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 26.1.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 2. zasedání konaném 24.11.2022
Vyvěšeno:28.11.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Citonice 2023
Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: 24.11.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Ustavující zasedání ZO Citonice 17.10.2022
Vyvěšeno:19.10.2022 Sejmuto: 7.11.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška 2/2020 o místním popl. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komulních odpadů
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Vyhláška 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 6.5.2020 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2023 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection