telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

Obec Citonice - úřední deska

 
 
com_urednideska
Pozvánky na ZO
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Pozvánka na 13. zasedání ZO 20.6.2024 v 18:00 hod. v Obecním sále Vyvěšeno:11.6.2024 Sejmuto: 26.6.2024 Dokument:
 
Usnesení ZO - informace
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Výsledky projednání řádného ZO 13. zasedání ze dne 20.6.2024 Vyvěšeno:24.6.2024 Sejmuto: 10.7.2024 Dokument:
 
Oznámení
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Oznámení záměru výpůjčky majetku obce Vyvěšeno:19.6.2024 Sejmuto: 8.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Návrh závěrečného účtu za rok 2023 Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 26.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:30.5.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: VaK Oznámení o zveřejněných dokumentech Vyvěšeno:24.4.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: VOLBY do EP: Oznámení o počtu a sídle volebních okrsku, stanovení minimálního cpočtu členo OVK Vyvěšeno:8.4.2024 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
Název dokumentu: Výroční zpráva za rok 2023 o činnosti obce v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Vyvěšeno:11.1.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: VaK Střednědobý výhled na období 2025-2027 Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 31.12.2025 Dokument:
 
Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 5/2024 Vyvěšeno:22.5.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2026 - 2030 Vyvěšeno:12.4.2024 Sejmuto: 31.12.2030 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 4/2024 Vyvěšeno:11.4.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření 3/2024 Vyvěšeno:1.3.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 2/2024 Vyvěšeno:6.2.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: Rozpočtové opatření č. 1/2024 Vyvěšeno:3.1.2024 Sejmuto: 31.3.2025 Dokument:
Název dokumentu: Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění - rok 2024 Vyvěšeno:15.12.2023 Sejmuto: 31.12.2024 Dokument:
Název dokumentu: rozpočet 2024 Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
 
Závěrečný účet
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Závěrečný účet obce Citonice za rok 2023 Vyvěšeno:11.4.2024 Sejmuto: 30.6.2025 Dokument:
Název dokumentu: Závěrečný účet obce Citonice za rok 2022 Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 30.6.2024 Dokument:
 
Vyhlášky obce
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Požární řád obce Citonice Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Tržní řád obce Citonice Vyvěšeno:25.4.2024 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice o nočním klidu Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice o regulaci hlučných činností Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV o místním poplatku ze psů Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - účinnost od 1.1.2024 Vyvěšeno:13.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV obce Citonice o místním poplatku ze vstupného Vyvěšeno:13.12.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: OZV, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006 Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Citonice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1.1.2024 Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: 1/2019 Pasport dopravního značení a místních komunikací v obci Citonice - silniční správní úřad - zařazení pozemních komunikací Vyvěšeno:19.3.2019 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Nařízení Obce Citonice č. 1/2015 Tržní řád obce Citonice Vyvěšeno:17.9.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Spisový a skartační řád - směrnice č. 23 Vyvěšeno:27.7.2015 Sejmuto: nikdy Dokument:
Název dokumentu: Obecně závazná vyhláška obce Citonice č. 9/2004 Požární řád obce Citonice Vyvěšeno:25.2.2004 Sejmuto: nikdy Dokument:
 
Veřejná vyhláška
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: Veřejná vyhláška Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje JmK v období 10/2020-06/2024 Vyvěšeno:24.6.2024 Sejmuto: 26.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Veřejná vyhláška Aktualizace č. 4 zásad územního rozvoje JmK Vyvěšeno:17.6.2024 Sejmuto: 19.7.2024 Dokument:
Název dokumentu: Oznámení o vydání Aktualizace č. 3a Zásad územního rozvoje JmK Vyvěšeno:10.6.2024 Sejmuto: 25.6.2024 Dokument:
 
Ostatní dokumenty
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument
Název dokumentu: VPS smlouva o poskytnutí dotace - Fara Citonice Vyvěšeno:27.3.2023 Sejmuto: 31.12.2026 Dokument:
Název a anotace Vyvěšeno Sejmuto Dokument Kategorie
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Požární řád obce Citonice
Vyvěšeno:31.5.2024 Sejmuto: 15.6.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 12. zasedání konaném dne 23.5.2024
Vyvěšeno:27.5.2024 Sejmuto: 12.6.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
VOLBY DO EP 7.- 8.6.2024: Oprava místa volebního okrsku
Vyvěšeno:3.5.2024 Sejmuto: 8.6.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - uplatňování Zásad regulace pajasanu žláznatého
Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 1.6.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Stanovení přechodné úpravy provozu na PK (uzavírka a částečná uzavírka silnice II/408, III/40825 a III/40823
Vyvěšeno:17.5.2024 Sejmuto: 1.6.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
FÚ - Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Vyvěšeno:30.4.2024 Sejmuto: 30.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o přijetí žádosti o výmaz - Tržní řád
Vyvěšeno:9.5.2024 Sejmuto: 24.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o provedeném výmazu - Tržní řád
Vyvěšeno:9.5.2024 Sejmuto: 24.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
Vyvěšeno:9.5.2024 Sejmuto: 24.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 23.5.2024
Vyvěšeno:11.5.2024 Sejmuto: 23.5.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2024 - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j. 1464106/24/3000-11530-705400
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 15.5.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: 14.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o přijetí žádosti o výmaz
Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: 14.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Vyvěšeno:29.4.2024 Sejmuto: 14.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Tržní řád obce Citonice, č. 1/2024
Vyvěšeno:25.4.2024 Sejmuto: 13.5.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 11. zasedání konaném 11.4.2024
Vyvěšeno:15.4.2024 Sejmuto: 2.5.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Nařízení obce Citonice, kterým se vydává Tržní řád
Vyvěšeno:12.4.2024 Sejmuto: 29.4.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 11.4.2024
Vyvěšeno:22.3.2024 Sejmuto: 11.4.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Citonice za rok 2023
Vyvěšeno:12.3.2024 Sejmuto: 11.4.2024 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška (č.j.1/2024)
Vyvěšeno:21.3.2024 Sejmuto: 8.4.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška (č.j. 2/2024)
Vyvěšeno:21.3.2024 Sejmuto: 8.4.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Rozhodnutí KÚ JmK - Povolení odchytu strakapouda jižního
Vyvěšeno:18.3.2024 Sejmuto: 2.4.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
VaK Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:11.7.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
VaK - Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:24.7.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
VaK Znojemsko Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:16.10.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Vodovody a kanalizace Znojemsko Návrh rozpočtu na rok 2024
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
VaK Oznámení o zveřejněných dokumentech
Vyvěšeno:14.12.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 1/2023
Vyvěšeno:6.1.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 2/2023
Vyvěšeno:6.2.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 3/2023
Vyvěšeno:14.3.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 4/2023
Vyvěšeno:30.3.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 5/2023
Vyvěšeno:17.4.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 6/2023
Vyvěšeno:11.5.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č 7/2023
Vyvěšeno:5.6.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 8/2023
Vyvěšeno:14.7.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 9/2023
Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 10/2023
Vyvěšeno:8.9.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 11/2023
Vyvěšeno:9.10.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 12/2023
Vyvěšeno:6.11.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 13/2023
Vyvěšeno:27.11.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 14/2023
Vyvěšeno:8.12.2023 Sejmuto: 31.3.2024 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy odchylný postup od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
Vyvěšeno:12.3.2024 Sejmuto: 28.3.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO Citonice z 10. zasedání konaném dne 22.1.2024
Vyvěšeno:25.1.2024 Sejmuto: 12.2.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
OZV o místním poplatku ze vstupného - Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
Vyvěšeno:26.1.2024 Sejmuto: 12.2.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací
Vyvěšeno:24.1.2024 Sejmuto: 9.2.2024 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - Stanovení odchylného postupu od zákazu úmyslně usmrcovat jedince kormorána velkého
Vyvěšeno:24.1.2024 Sejmuto: 8.2.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Oznámení o opravě právního předpisu Tržní řád obce Citonice - příloha č. 1 a 2
Vyvěšeno:18.1.2024 Sejmuto: 5.2.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Vyrozumění o opravě metadat - Tržní řád obce Citonice
Vyvěšeno:17.1.2024 Sejmuto: 1.2.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2022 o činnosti obce Citonice v oblasti poskytování informací dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforamcí,  ve znění pozdějších předpisů

Vyvěšeno:26.1.2023 Sejmuto: 31.1.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 10. zasedání ZO 22.1.2024
Vyvěšeno:15.1.2024 Sejmuto: 22.1.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Oznámení - Tržní řád obce Citonice
Vyvěšeno:5.1.2024 Sejmuto: 22.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy - JMK 182317/2023 Odbor životního prostředí
Vyvěšeno:20.12.2023 Sejmuto: 8.1.2024 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Návrh Opatření obecné povahy Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno:4.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO Citonice z 9. zasedání konaném dne 14.12.2023
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Oznámení o zveřejnění právního předpisu Tržní řád obce Citonice
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze vstupného
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o regulaci hlučných činností
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu OZV o nočním klidu
Vyvěšeno:18.12.2023 Sejmuto: 5.1.2024 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
Vyvěšeno:27.2.2023 Sejmuto: 2.1.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky
Vyvěšeno:7.9.2023 Sejmuto: 1.1.2024 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Poplatky v roce 2023
Vyvěšeno:8.3.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
VaK - OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMENTECH
Vyvěšeno:19.1.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Zveřejňování podle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Vyvěšeno:13.12.2022 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku stanovením pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, opatření proti rušení klidu, zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, ochrana životního prostředí a zeleně v obci Citonice
Vyvěšeno:12.9.2012 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Citonice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:5.10.2023 Sejmuto: 31.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 14.12.2023
Vyvěšeno:6.12.2023 Sejmuto: 21.12.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Vyhláška obce č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného
Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška obce Citonice č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno:11.11.2021 Sejmuto: 18.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Oznámení záměru výpůjčky nemovitosti
Vyvěšeno:28.11.2023 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
Vyvěšeno:21.12.2012 Sejmuto: 14.12.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného zastupitelstva obce Citonice z 8. zasedání konaném dne 9.11.2023
Vyvěšeno:13.11.2023 Sejmuto: 30.11.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Řád veřejného pohřebiště obce Citonice
Vyvěšeno:10.11.2023 Sejmuto: 25.11.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - OZV, kterou se zrušuje OZV č. 1/2006
Vyvěšeno:9.11.2023 Sejmuto: 25.11.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Návrh opatření obecné povahy JmK - likvidace bobřích sídel
Vyvěšeno:2.11.2023 Sejmuto: 20.11.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na 8. zasedání ZO Citonice 9.11.2023
Vyvěšeno:30.10.2023 Sejmuto: 14.11.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Citonice na rok 2024
Vyvěšeno:16.10.2023 Sejmuto: 9.11.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
Vyvěšeno:5.10.2023 Sejmuto: 23.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Vyvěšeno:5.10.2023 Sejmuto: 23.10.2023 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Návrh Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje JmK
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 15.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška - čj. 1/2023 - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou
Vyvěšeno:26.9.2023 Sejmuto: 12.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Přechodná úprava provozu na silnici III/40829, III/40830, III/40826 a II/408 v k.ú. Bezkov, Citonice, Lukov nad Dyjí a Milíčovice
Vyvěšeno:21.9.2023 Sejmuto: 9.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Usnesení ZO č. 7 ze dne 14.9.2023
Vyvěšeno:18.9.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Usnesení o stanovení lhůty
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška: Usnesení o stanovení lhůty, Oznámení Zahájení řízení o omezení přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci
Vyvěšeno:4.9.2023 Sejmuto: 6.10.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Smlouva o dílo - oprava cesty na Cínovou horu
Vyvěšeno:23.5.2023 Sejmuto: 30.9.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 14.9.2023
Vyvěšeno:5.9.2023 Sejmuto: 14.9.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška
Vyvěšeno:17.8.2023 Sejmuto: 4.9.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Rozhodnutí hejtmana JmK číslo 1-2023
Vyvěšeno:12.7.2023 Sejmuto: 31.8.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Sdělení Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu pro usmrcování kormorána velkého dle Opatření obecné povahy Ministerstva ŽP č.j. ENV/2019/65848-MZP/2019/630/1349
Vyvěšeno:14.8.2023 Sejmuto: 30.8.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy na PK
Vyvěšeno:27.7.2023 Sejmuto: 11.8.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 6. zasedání dne 29.6.2023
Vyvěšeno:3.7.2023 Sejmuto: 20.7.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Oznámení záměru nájmu
Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: 17.7.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Oznámení záměru pachtu
Vyvěšeno:30.6.2023 Sejmuto: 17.7.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Rozpočet obce 2023
Vyvěšeno:24.11.2022 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Závěrečný účet obce Citonice za rok 2021, přílohy
Vyvěšeno:4.4.2022 Sejmuto: 30.6.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
VaK Znojemsko Návrh závěrečného účtu za rok 2022
Vyvěšeno:1.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 29.6.2023
Vyvěšeno:19.6.2023 Sejmuto: 29.6.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Oznámení záměru prodeje p.č. 1257/4 o výměře 20 m2
Vyvěšeno:12.6.2023 Sejmuto: 28.6.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na PK
Vyvěšeno:30.5.2023 Sejmuto: 16.6.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Oznámení záměru pronájmu (pozemky AGRO Jevišovice)
Vyvěšeno:23.5.2023 Sejmuto: 7.6.2023 Dokument: Kategorie: Ostatní dokumenty
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 5. zasedání dne 11.5.2023
Vyvěšeno:15.5.2023 Sejmuto: 2.6.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška Finanční úřad pro JmK daň z nemovitých věcí na rok 2023
Vyvěšeno:25.4.2023 Sejmuto: 31.5.2023 Dokument: Kategorie: Veřejná vyhláška
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Citonice za rok 2022
Vyvěšeno:23.3.2023 Sejmuto: 12.5.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
Oznámení záměru o opravě chyby v katastru nemovitosti
Vyvěšeno:6.4.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Oznámení záměru uzavřít dohodu
Vyvěšeno:24.4.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Oznámení
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 11.5.2023
Vyvěšeno:2.5.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Návrh závěrečného účtu obce Citonice za rok 2022
Vyvěšeno:23.3.2023 Sejmuto: 11.5.2023 Dokument: Kategorie: Závěrečný účet
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 4/2022
Vyvěšeno:30.3.2022 Sejmuto: 10.5.2023 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/38
Vyvěšeno:30.3.2023 Sejmuto: 17.4.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 4. zasedání ze dne 16.3.2023
Vyvěšeno:16.3.2023 Sejmuto: 5.4.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Rozpočtové opatření č. 10-2022
Vyvěšeno:18.10.2022 Sejmuto: 31.3.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Pozvánka na 4. zasedání ZO Citonice 16.3.2023
Vyvěšeno:6.3.2023 Sejmuto: 22.3.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 3. zasedání ze dne 26.1.2023
Vyvěšeno:30.1.2023 Sejmuto: 19.2.2023 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Pozvánka na ZO 26.1.2023
Vyvěšeno:16.1.2023 Sejmuto: 26.1.2023 Dokument: Kategorie: Pozvánky na ZO
Název dokumentu:
Výsledky projednání řádného ZO z 2. zasedání konaném 24.11.2022
Vyvěšeno:28.11.2022 Sejmuto: 16.12.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Návrh rozpočtu obce Citonice 2023
Vyvěšeno:4.11.2022 Sejmuto: 24.11.2022 Dokument: Kategorie: Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu
Název dokumentu:
Ustavující zasedání ZO Citonice 17.10.2022
Vyvěšeno:19.10.2022 Sejmuto: 7.11.2022 Dokument: Kategorie: Usnesení ZO - informace
Název dokumentu:
Obecně závazná vyhláška 2/2020 o místním popl. za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komulních odpadů
Vyvěšeno:23.4.2020 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Veřejná vyhláška 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 31.12.2021 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce
Název dokumentu:
Vyhláška 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Vyvěšeno:10.12.2019 Sejmuto: 6.5.2020 Dokument: Kategorie: Vyhlášky obce

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection