telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

V roce 1906 byl sbor vybaven pojízdnou čtyřkolovou dvouproudovou stříkačkou a 300 metrů hadic s navijákem. V tomto roce bylo také pořízeno služební oblečení na 25 mužů za 375 zlatých. Dne 1.12.1905 byla upravena obecní kolna jako zbrojnice, v roce 1908 bylo stavnostní svěcení stříkačky.

Hasičský sbor v Citonicích od jeho založení

Dne 17.12.1905 byl založen dobrovolný sbor hasičů.

Ustavující schůze si zvolila tyto funkcionáře:

  • Josef Cidlík - starosta sboru

  • Karel  Molík - náčelní

  • Arnošt Götz - I. podnáčelník

  • Dominik Klempa - II. podnáčelník

  • Jan Molík - jednatel

  • Kajetán Schäffer + pokladník

  • Jan Tirgel - I. četař

  • Jan Habr -+ II. četař

  • František Neužil - zbrojmistr

  • František Šťáva - člen výboru

Hasičský sbor funguje v naší obci až do současnosti. Obec zřizuje zásahovou jednotku o cca 12 členech, která je vybavena ochrannými prostředky a technikou pro možné zásahy. Je v kategorii JP V. Dále se členové SDH pravidelně zúčastňují hasičských soutěží, věnují se i mládeži a aktivně se podílejí na různých akcích obce.

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection