telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

Neorientovaná podélná jednolodní stavba, skládající se z kněžiště s půlkruhovým závěrem, zaklenutým valenou klenbou a konchou, po epištolní straně pravoúhlá plochostropá sakristie, nad ní plochostropá oratoř. Podélná loď zaklenuta valenou klenbou s výsečemi, v ose hlavního průčelí čtyřboká věž. Střecha sedlová nad závěrem zvalbená.

 • Materiál: kámen, cihla, omítka; krytina: bobrovka

 • Rejst. číslo: ÚSKP 26263/7-6242

 • Číslo kraj. sezn.: 7-6242

 • Název KP: farní kostel sv. Petra a Pavla

 • Okres: Znojmo

 • Obec s rozš. působ.: Znojmo

 • Obec: Citonice

 • Obec místo: náves

 • KÚ: Citonice

 • Parcelní číslo: 1

 • Podlomení: 0

 • List vlastnictví (LV): 311

 • Charakteristika stavebního vývoje: Podélná jednolodní stavba s odsazeným půlkruhovým ukončením kněžiště pochází a hranolovou věží předstupující v ose severního průčelí, z období pozdního baroka byla upravována v roce 1824.

 • Slohové zařazení: barokní

 • Ostatní slohy slohy: 19.století

 • Časové určení: 1768-1769

 • Klasifikace technického stavu: 3 - průměrný – kritická hranice

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection