telefon +420 515 236 322

email urad@obeccitonice.cz

Obec Citonice

Menu

Odběr novinek

znak Citonice

1. Název

Obec Citonice

 

2. Důvod a způsob založení

Obec Citonice byla založena byla založena podle ustanovení §3 odst.4) zák.č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §29 odst.3) zákona č. 90/1995 Sb. o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Citonice č. 82   671 01 Citonice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Citonice č. 82   671 01 Citonice

 

4.3 Úřední hodiny

 • pondělí 8:00 – 11:00, 15:00 – 17:00

 • úterý 8:00 – 11:00

 • středa 8:00 – 11:00

 • čtvrtek 8:00 – 11:00, 15:00 – 17:00

 • pátek 8:00 – 11:00

 

4.4 Telefonní čísla

kancelář: 515 236 322601 577 694

Starostka

mobil: 601 577 694

 

4.6 Internetová adresa stránky

www.obeccitonice.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

4.8 Další elektronické adresy

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

5. Případné platby lze poukázat

Komerční Banka 123-6851000217/0100

Česká spořitelna č.ú. 5357029319/0800 

 

6. IČO

00292591

 

7. Plátce daně z přidané hodnoty

ne

 

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Závěrečný účet

 

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte  úřad obce.

 

10. Příjem žádostí o dalších podání

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 • Písemně
 • Osobně
 • E-mailem
 • Elektronickým podáním
 • Telefonicky

 

11. Předpisy

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce >>

 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 50,- Kč – poskytnutí údajů z informačního systému,
 • 50,- Kč - sdělení vlastníku objektu (na zákl. písemné žádosti) o jménu, příjmení a datu narození občana, k němuž vede ohlašovna údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

 

13. Licenční smlouvy - nepoužívají se

 

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

14.1 Informace poskytnuté na základě žádosti

14.2 https://sbirkapp.gov.cz/

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Seznam organizací

Užitečné odkazy

BLOND1 

banner klesti 

logo

logo 

Logoidsjmk 

logotyp jihomoravsky 181214 183313 ako

hasik

nadacecez400x300rgbsvetlepozaditransparentni

Citonice č. 82 671 01 Citonice | +420 515 236 322 | citonice@volny.cz

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o používání cookies

© 2024 Obec Citonice | Web by GOLDEN ORANGE s.r.o.

No Internet Connection